Gizlilik Politakası
 • İş bu Gizlilik Politikası, bir yanda Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark Tepe Binası No:5/B05 Bilkent/Çankaya/Ankara 06800 adresinde faaliyet gösteren MOBİVERSİTE YAZILIM BİLİŞİM REKLAM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ’nin sunmuş olduğu mobil uygulamaların kullanımına yönelik gizlilik şartlarını düzenlemektedir.

 

 • Sözleşme metninde Mobiversite Yazılım Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. kısaca “Mobiversite”, yazılımı kullanacak olan kişiler “Kullanıcı”, sözleşmeye konu Bilkent STARS, GTÜ Mobil, Gazi Üniversitesi(Gazi Mobil), Başkent Üniversitesi(Başkent Mobil), Hasan Kalyoncu Üniversitesi(HKÜ Mobil), Hacettepe Üniversitesi(Hacettepe), “Ankara Üniversitesi (Ankara Mobil)” uygulamaları kısaca “Uygulama”, Kullanıcılara ait ders notları, transkript, ders katılım durumları, kullanıcı adları, şifreler ve benzeri veriler ise “Veri” olarak anılacaktır.

 

 • Mobiversite, Uygulamada yer alan verilere ilişkin olarak kullanıcılara ait kişisel veri sayılabilecek hiçbir veriyi kaydetmez, bu verileri üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşmaz, evrensel gizlilik kurallarına uygun hareket eder. Aynı zamanda Mobiversite tarafından bu veriler hiçbir surette Uygulamanın amacı dışında ticari bir amaca konu yapılamaz, para karşılığı herhangi bir kişi ya da kurumla paylaşılmaz.

 

 • Uygulamalarda yer alan, ders notları, transkript, ders katılım durumları, ders programları, sınav saatleri, servis saatleri, akademik takvim, yemek listesi, duyurular vb bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlı olup hiç bir şekilde resmi belge veya kanıt olarak kullanılamaz.

 

 • Mobiversite, Uygulamaya ait tüm kişisel verilerin güvenliğini mümkün olan azami seviyede sağlamak ve bu anlamda gelişebilecek yazılımsal problemlere ilişkin önlemleri almakla yükümlüdür. Mobiversite’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın uygulamalara ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Mobiversite’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 • Mobiversite’ye ait Uygulamaların (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), tüm unsurları (Mobiversite’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Mobiversite’ye ait ve/veya Mobiversite tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Mobiversite bilgilerini, içeriklerini ve Mobiversite’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya başkasının bu bilgilere ve içeriklere erişmesine veya kullanmasına izin veremez, bilgi ve içeriklere Mobiversite’den izin alınmadan internet bağlantısı (link) veremez, her hangi bir içeriği başka bir sunucuya veya kablosuz veya internet tabanlı araca çerçeveleyemez (frame) veya aynalayamaz (mirror), tersine mühendislik yapamaz, benzer fikirler, fonksiyonlar kullanarak veya her hangi bir şekilde benzerlik taşıyacak ürünler üretmek için hizmetlere her hangi bir şekilde ulaşamaz, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Mobiversite’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

 

 • Mobiversite, kullanıcı alışkanlıklarını, yazılımın popülaritesini, kullanım saatlerini, günlük hit sayısı ve benzeri istatistikleri ölçebilmek için uygun gördüğü bir veya daha fazla istatistik yazılımını kullanabilecektir. Bu veriler global rakamları içerdiği ve kişiye özel herhangi bir veri barındırmadığından gizlilik ilkesi gereği kişisel bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu nedenle istatistiki veriler Mobiversite tarafından üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşılabilecek ve yazılımın geliştirilmesinde kullanılabilecektir.

 

 • Kullanıcıların Mobiversite tarafından sunulan yazılımı kullanmaları esnasında ve kullanımları nedeniyle Üniversite dahilinde kullanmış oldukları kullanıcı adı ve şifrelerin kaybedilmesi, cihazların kaybedilmesi, cihazların yada şifrelerin başkaları ile paylaşımı ya da şifrelerin asgari güvenliğinin sağlanamaması neticesinde yitirilmesi halinde ve bu nedenle ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi zararlara karşı Mobiversite ve/veya ilgili Üniversite hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar tarafından bu nedenlerle ortaya çıkabilecek durumlara ilişkin, Mobiversite ve Üniversiteden herhangi bir maddi ve/veya manevi tazminat talebinde bulunulamaz.

 

 • Mobiversite tarafından sunulan Uygulamanın iOS ve Android platformları dışında uygun olmayan veya güvenliği onaylanmayan platformlarda, “root”, “jailbreak” veya bunlara benzer işlemler yapılmış cihazlarda kullanılması halinde oluşabilecek zararlardan Mobiversite sorumlu tutulamaz. Aynı zamanda Mobiversite sunmuş olduğu yazılımın güvenliğini ve teknik donanımını azami surette sağlamasına rağmen yazılımın kullanılması nedeniyle kullanıcılara ait cihazların herhangi bir şekilde zarar görmesinden sorumlu tutulamayacaktır.

 

 • Mobiversite ile bağlantı kurulduğu zaman, kullanıcılara ait e-posta adresleri, Mobiversite tarafından saklanabilir. Bu e-posta adresleri Mobiversite uygulamaları konusundaki uygulama deneyimi ile ilgili bağlantı kurmak ve Mobiverite tarafından kullanıcılar için geliştirilmiş olan uygulamaları, web sitelerini, şirket haber ve promosyonları ile ilgili bildirim göndermek için kullanılabilecektir.

 

 • İş bu Gizlilik Politikası "http://www.mobiversite.com/#!privacypolicy/lrha0" adresinde yayınlanmaktadır. Mobiversite Gizlilik Sözleşmesi ve Kullanım Kurallarının tamamını veya bir bölümünü herhangi bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklikler aynı yerde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Gizlilik politikaları hakkındaki en güncel bilgiler için bu sayfada ver alan gizlilik sözleşmesi maddelerini belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, Mobiversite tarafından tüm kullanıcılara tavsiye edilmektedir.

 

 • Mobiversiteye ait uygulamaları cihazlarına indirmek suretiyle kullanan tüm kullanıcılar iş bu Gizlilik Politikası hükümlerinin tamamını okuyup, onayladığını kabul ve taahhüt eder.